DESIGNSERVICE
Uppsättningsanvisningar för Laura Ashley tapeter

- Kontrollera att alla rullar har samma trycknummer, 'batch number' och att de är felfria innan Ni sätter upp dem. Väder som sitter på väggen går EJ att reklamera. Om fel upptäcks på tapeten, lägg den åt sidan så att ni kan lämna ett prov till oss. Skall en målare anlitas är detta extra viktigt då arbetstid för uppsatta väder som är felaktiga EJ krediteras. Målaren är skyldig att kontrollera rullar och våder innan uppsättning.

- För att få bästa resultat är det viktigt med bra underlag. Ytan ska vara jämn, torr och ren. Avlägsna gammal tapet som sitter löst. Slipa bort tapetskarvar och spackla.

-Vi rekommenderar att Ni använder Laura Ashleys 'All purpose wallpaper paste' som passar till både pappers- och vinyltapeter. Eftersom papperstapeter sväller när klistret stryks på och krymper tillbaka något när det torkar bör de sättas någon millimeter omlott.

-Lägg den tillskuma våden med baksidan upp på tapetbordet, kant-i-kant med bordet. Ta hänsyn till ev. mönsterpassning. Pensla eller rolla tapetklister på baksidan av tapeten, börja på mitten och dra ut mot kanterna. Snåla inte. Limma jämt så undviker du luftblåsor.

-Vik ihop våden mot mitten. Lägg åt sidan. Stryk inte klister på för mänga våder åt gängen, då kan klistret torka innan du hinner få upp dem. Lät våderna ligga och svälla i ca 5 min för papperstapeter och ca 10 min för vinyltapeter. Tänk på att omedelbart ta bort lim på tapetens framsida med en ren och fuktig svamp. Gnugga ej.

-Första våden sätts vid ett fönster, helst det som ligger närmast söder för att undvika skuggor vid skarvarna. Veckla ut övre delen av våden och fäst med några centimeter överlapp mot taklisten. Släpp ut nedre delen och fäst den. Var noga med att våden hamnar helt lodrätt, den styr nästa våd.

-Borsta fast våden med tapetborste. Arbeta från mitten och ut mot kanterna. Tryck fast tapeten noga vid lister och socklar. Skär rent med skarpt skärverktyg. Torka av lim på lister etc med en blöt svamp.

-Om tapeten är av Vinyl ska den sättas kant-i-kant; var noga med att den fäster mot underlaget ända ut. Ska tapeten fästas med överlapp; låt våden gå någon mm över den förra. Ta bort ev. lim på tapetens framsida genast med en blöt svamp. Gnugga ej.

-Spara olimmade våder/rullar. De kan komma till användning om tapeten behöver lagas. Spara även etiketten för ev. komplettering.


E37 - Smart E-handel