designservice

matning2 copy

Hur du mäter för gardiner

  • Beroende på längd eller korta gardinlängder mät enligt ritningen bredvid.
  • När det gäller mått för hissgardiner, mät från var ni vill att den ska sitta, ner till fönsterbrädan.
  • Hissgardiner kan sättas dikt mot taket eller fästas på/ovanpå fönsterfodret.
    OBS! Tänk på om fönstret öppnas inåt eller utåt.